เพื่อที่จะตรวจสอบความถูกต้องของความเป็นกลาง ความเป็นมืออาชีพ และพันธกิจในการแจ้งให้ผู้เล่นทุกคนทราบว่าเราบริหารงานโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงซึ่งมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในด้านโครงการการตลาดในมิติสูง